Search

Nabava

OBAVIJEST

Sprječavanje sukoba interesa u smislu članka 80. Zakona o javnoj nabavi:

Sukladno članku 80. Zakona o javnoj nabavi  („Narodne novine“, br. 120/2016)  izjavljujemo da predstavnici Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije, kao i s njima povezane osobe  istovremeno ne obavljaju upravljačke poslove u gospodarskim subjektima, niti imaju poslovne udjele, dionice odnosno druga prava na temelju kojih sudjeluju u upravljanju odnosno u kapitalu tih gospodarskih subjekata više od 0,5%.

Prema Pravilniku o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi Planovi nabave i Registri ugovora za 2018. i nadalje se objavljuju u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH (stari EOJN za postupke do 31. 12. 2023.) i (novi EOJN za postupke od 01. 01. 2024.).


Arhiva

2024.


Arhiva

2023.


Arhiva

2022.


Arhiva

2021.


Arhiva

2020.


Arhiva

2019.


Arhiva

2018.


Arhiva

2017.

Share on social media

Facebook
Twitter
LinkedIn