Search

Sustav kvalitete

ISO 9001:2015 Upravljanje kvalitetom
Certifikacijska kuća CroCert http://cro-cert.hr/

HRN EN ISO 17025:2017 Opći zahtjevi za osposobljenost ispitnih i umjernih laboratorija
Hrvatska akreditacijska agencija http://www.akreditacija.hr/

Potvrda o akreditaciji HRN EN ISO/IEC 17025:2017 s Prilogom Potvrdi o akreditaciji

Certifikat ISO 9001:2015

Postupanje s pritužbama i pohvalama

Share on social media

Facebook
Twitter
LinkedIn