Search

Godišnji izvještaj o ispitivanju kvalitete zraka s mjernih postaja Grada Splita (GK Brda i GK Neslanovac) - LČ (zimsko, proljetno, ljetno i jesensko razdoblje); UTT ožujak 2023. - veljača 2024.

Logo ustanove

NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE