Search

Informacije o cijepljenju protiv Covid-19 bolesti

Sve zainteresirane osobe mogu se cijepiti protiv Covid-19 bolesti od ponedjeljka do petka u redovno radno vrijeme od 08:00 do 15:00 sati bez prethodne najave u Službi za epidemiologiju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko – dalmatinske županije, Vukovarska 46, Split.

Logo ustanove

NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE