Search

Izjava o pristupačnosti

Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije nastoji svoje internetske stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 17/19) od 23. rujna 2019., kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća (1) u nacionalno zakonodavstvo.

Ova izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežne stranice Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije na adresi nzjz-split.hr .

Stupanj usklađenosti

Mrežne stranice Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije su u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora*.

*Napomena vezana za sadržaj stranice koji je namijenjen samo ograničenom dijelu korisnika stranice:

Sadržaj koji je nastajao kroz aktivnosti javnozdravstvenih projekata Službe za mentalno zdravlje koji je kao takav namijenjen samo ograničenom dijelu javnosti – korisnicima Savjetovališta Službe za mentalno zdravlje, te stoga ne podliježe obvezi usklađivanja prema Zakonu o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske, i to: e-savjetovalište ‘Pitaj, ne skitaj’, igra ‘Memory’, igra ‘Pretežno vedro’, Kalendar 2021.

Sadržaj na stranici Ambulante za cijepljenje: Kalendar cijepljenja 2021. i obrasci namijenjeni su samo ograničenom dijelu javnosti – stručnim zdravstvenim djelatnicima koji provode cijepljenja, te stoga ne podliježu obvezi usklađivanja prema Zakonu o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske

**Napomena vezana uz fotografije povodom obilježavanja 100 godina Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko – dalmatinske županije:

Dvije fotografije na Naslovnici koje su autorski radovi nastali povodom obilježavanja 100 godina Ustanove nose u sebi informaciju u tekstualnom obliku; logo 100 godina, slogan i godine 1922- 2022. Obzirom da se radi o autorskim radovima, te o činjenici da fotografije ne nose informaciju koja je bitna korisnicima i pacijentima, fotografije su postavljene u izvornom obliku.

***Napomena vezana uz Pravilnik o provedbi postupaka nabave:

Pravilnik o provedbi postupaka nabave objavljen je u formatu koji nije čitljiv čitačima ekrana. Namijenjen je samo dijelu stručne javnosti. Objavljen je na ovaj način zbog propisa o javnoj nabavi koji zahtijevaju da na dokumentu bude vidljiv datum.

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 19.7.2020.

Procjena usklađenosti je provedena temeljem trenutno važećeg dogovorenog standarda/smjernica: CARNet-ove Smjernice za osiguravanje digitalne pristupačnosti kao minimalni zahtjevi pristupačnosti za mrežne stranice tijela javne vlasti, iz 2019. godine.

Usklađenost je procijenjena u odnosu poglavlje 7 točku 1 , u kojoj su navedene smjernice koje predstavljaju obvezne zahtjeve koji se moraju osigurati.

Za pripremu ove Izjave korištena je samoprocjena.

 Izjava je zadnji put preispitana 16. 02. 2023.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Sve upite vezane uz pristupačnost mrežne stranice Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije korisnici mogu uputiti:

Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije odgovorit će na zaprimljeni upit korisnika vezan uz osiguravanje pristupačnosti u roku od 15 dana od datuma zaprimanja istog, ili će korisnika u istom roku, uz detaljno obrazloženje razloga koji zahtijevaju odgodu, obavijestiti o naknadnom roku u kojem će odgovoriti na korisnikov upit.

Postupak praćenja provedbe propisa

Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili na zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovim mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje Republike Hrvatske putem telefona broj +385 1 4609 041 ili putem elektroničke pošte:  pristupacnost@pristupinfo.hr.

 
 

Podijeli na društvenim mrežama

Facebook
Twitter
LinkedIn
Logo ustanove

NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE