Izjava o pristupačnosti

Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije nastoji svoje internetske stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 17/19) od 23. rujna 2019., kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća (1) u nacionalno zakonodavstvo.

Ova izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežne stranice Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije na adresi nzjz-split.hr .

Stupanj usklađenosti

Mrežne stranice Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije su u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora*.

*Napomena vezana za sadržaj stranice koji je namijenjen samo ograničenom dijelu korisnika stranice:

Sadržaj koji je nastajao kroz aktivnosti javnozdravstvenih projekata Službe za mentalno zdravlje koji je kao takav namijenjen samo ograničenom dijelu javnosti – korisnicima Savjetovališta Službe za mentalno zdravlje, te stoga ne podliježe obvezi usklađivanja prema Zakonu o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske, i to: e-savjetovalište ‘Pitaj, ne skitaj’, igra ‘Memory’, igra ‘Pretežno vedro’, Kalendar 2021.

Sadržaj na stranici Ambulante za cijepljenje: Kalendar cijepljenja 2021. i obrasci namijenjeni su samo ograničenom dijelu javnosti – stručnim zdravstvenim djelatnicima koji provode cijepljenja, te stoga ne podliježu obvezi usklađivanja prema Zakonu o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 19.7.2020.

Procjena usklađenosti je provedena temeljem trenutno važećeg dogovorenog standarda/smjernica: CARNet-ove Smjernice za osiguravanje digitalne pristupačnosti kao minimalni zahtjevi pristupačnosti za mrežne stranice tijela javne vlasti, iz 2019. godine.

Usklađenost je procijenjena u odnosu poglavlje 7 točku 1 , u kojoj su navedene smjernice koje predstavljaju obvezne zahtjeve koji se moraju osigurati.

Za pripremu ove Izjave korištena je samoprocjena.

 Izjava je zadnji put preispitana 22.9.2021.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Sve upite vezane uz pristupačnost mrežne stranice Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije korisnici mogu uputiti:

Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije odgovorit će na zaprimljeni upit korisnika vezan uz osiguravanje pristupačnosti u roku od 15 dana od datuma zaprimanja istog, ili će korisnika u istom roku, uz detaljno obrazloženje razloga koji zahtijevaju odgodu, obavijestiti o naknadnom roku u kojem će odgovoriti na korisnikov upit.

Postupak praćenja provedbe propisa

Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili na zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovim mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje Republike Hrvatske putem telefona broj +385 1 4609 041 ili putem elektroničke pošte:  pristupacnost@pristupinfo.hr.

22

Podijeli na društvenim mrežama

Facebook
Twitter
LinkedIn
Promijeni veličinu fonta
Logo ustanove

NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE