Search

Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije nastoji svoje internetske stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 17/19) od 23. rujna 2019., kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća (1) u nacionalno zakonodavstvo.

Ova izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežne stranice Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije na adresi nzjz-split.hr .

Stupanj usklađenosti

Mrežne stranice Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije su u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora*.

*Napomena vezana za sadržaj stranice koji je namijenjen samo ograničenom dijelu korisnika stranice:

Sadržaj koji je nastajao kroz aktivnosti javnozdravstvenih projekata Službe za mentalno zdravlje koji je kao takav namijenjen samo ograničenom dijelu korisnika Savjetovališta Službe za mentalno zdravlje, te stoga ne podliježe obvezi usklađivanja prema Zakonu o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske, i to: e-savjetovalište ‘Pitaj, ne skitaj’, igra ‘Memory’, igra ‘Pretežno vedro’, Kalendar 2021.

Sadržaj na stranici Ambulante za cijepljenje: Kalendar cijepljenja 2021. i obrasci namijenjeni su samo ograničenom dijelu stručnih zdravstvenih djelatnika koji provode cijepljenja, te stoga ne podliježu obvezi usklađivanja prema Zakonu o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske.

**Napomena vezana uz fotografije povodom 100 godina Nastavnog Zavoda za javno zdravstvo Splitsko – dalmatinske županije:

Dvije fotografije na Naslovnici koje su postavljene povodom obilježavanja 100 godina Ustanove, te su autorski radovi nose u sebi informaciju u tekstualnom obliku; stilizirani logo 100 godina, godine 1922 – 2022 i slogan.

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 19.7.2021.

Procjena usklađenosti je provedena temeljem trenutno važećeg dogovorenog standarda/smjernica: CARNet-ove Smjernice za osiguravanje digitalne pristupačnosti kao minimalni zahtjevi pristupačnosti za mrežne stranice tijela javne vlasti, iz 2019. godine.

Usklađenost je procijenjena u odnosu poglavlje 7 točku 1 , u kojoj su navedene smjernice koje predstavljaju obvezne zahtjeve koji se moraju osigurati.

Za pripremu ove Izjave korištena je samoprocjena.

Izjava je zadnji put preispitana 21.11.2022.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Sve upite vezane uz pristupačnost mrežne stranice Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije korisnici mogu uputiti:

Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije odgovorit će na zaprimljeni upit korisnika vezan uz osiguravanje pristupačnosti u roku od 15 dana od datuma zaprimanja istog, ili će korisnika u istom roku, uz detaljno obrazloženje razloga koji zahtijevaju odgodu, obavijestiti o naknadnom roku u kojem će odgovoriti na korisnikov upit.

Postupak praćenja provedbe propisa

Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili na zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovim mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje Republike Hrvatske putem telefona broj +385 1 4609 041 ili putem elektroničke pošte:  pristupacnost@pristupinfo.hr.

Logo ustanove

NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE