Kontakt

Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko - dalmatinske županije

MIKROBIOLOŠKA AMBULANTA (NA ADRESI VUKOVARSKA 46)

Radno vrijeme:

Mikrobiološka ambulanta za uzorkovanje: radnim danom od 7:00 – 12:00 sati (krv, obrisci ždrijela, rane, uretre, konjunktive..)

Prijamni šalter Kliničke mikrobiologije: radnim danom od 7:00 – 14:30 sati (zaprimanje donesenih uzoraka za obradu: urin, stolica, ginekološki obrisci…)

Prijamni šalter Kliničke mikrobiologije – Preuzimanje nalaza: radnim danom od 7:00 – 15:00 sati

Napomena: obavezno ponijeti zdravstvenu iskaznicu *

Pripravnost

Ured ravnateljice

Ravnateljica Doc. prim. dr. sc. Željka Karin, dr. med., spec. školske medicine

Tajnica ravnateljice Dragica Matas, mag. admin. publ.

Kontakti Službe za mentalno zdravlje

Kontakti Službe za javno zdravstvo i promicanje zdravlja

Kontakti Službe za epidemiologiju zaraznih bolesti

Kontakti Službe za školsku i adolescentnu medicinu

Kontakti Službe za kliničku mikrobiologiju

Kontakti Službe za epidemiologiju i prevenciju nezaraznih bolesti

Kontakti Službe za zdravstvenu ekologiju

Kontakti Službe za zajedničke poslove

Higijensko-epidemiološke ispostave Zavoda:

Makarska, Stjepana Ivičevića 2, 612-716

Imotski, Josipa Mladinova bb, 842-759

Trogir, Kardinala Alojzija Stepinca 17, 882-444

Sinj, Put Petrovca 2, 824-676

Hvar, Jelsa, Pelinje, 357-543

Brač, Supetar, Mladena Vodanovića 24, 631-755

Omiš, Put Mlija 2, 863-477

Vrgorac, 674-350

Vis, 021 712-018

Radno vrijeme za uzorkovanje u ispostavama

Podijeli na društvenim mrežama

Facebook
Twitter
LinkedIn
Logo ustanove

NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE