Search

Međunarodni dan borbe protiv zlouporabe droga i nezakonitog prometa drogama – 26.lipanj

Zlouporaba droga jedan je od vodećih javnozdravstvenih problema u svijetu. Prema procjenama Ujedinjenih naroda, Ureda za droge 275 milijuna ljudi koristi neku vrstu droge, a 31 milijun je ovisno o njima.

Ovisnost o psihoaktivnim drogama je usko povezana s društvenim problemima kao što su siromaštvo, nezaposlenost, prostitucija, delikvencija, kriminalitet i beskućništvo. Veliki su problem i zdravstveni rizici koji su veći u populaciji ovisnika, kao što su poremećaji mentalnog zdravlja, kardiovaskularne i respiratorne bolesti, ozljede, zarazne bolesti (HIV, hepatitis C, hepatitis B, spolno prenosive bolesti) i smrtnost, koja je u populaciji ovisnika znatno veća nego u općoj populaciji iste dobi.

Osnovno načelo suzbijanja zlouporabe droga u zajednici je načelo smanjenja ponude i potražnje droga, što uključuje mjere prevencije ovisnosti, prepoznavanja i tretmana ovisnika te sprječavanje unosa droga i drugih psihoaktivnih supstanci.

Glavna skupština UN-a 1987. godine proglasila je 26. lipanj “Međunarodnim danom borbe protiv zlouporabe droga i nezakonitog prometa drogama” želeći upozoriti svjetsku javnost na problem zlouporabe droga u društvu i potrebu aktivnog uključivanja svih subjekata, kako na globalnoj tako i na nacionalnoj razini, na djelovanje u postizanju zajedničkog cilja – međunarodnog društva slobodnog od zlouporabe droga.

Obilježavanje ovog Međunarodnog dana provodi se u suradnji s nadležnim ministarstvima i drugim državnim tijelima, medijima i ostalim relevantnim ustanovama uključenim u prevenciju ovisnosti i  suzbijanje zlouporabe droga, a ujedno predstavlja i inicijativu koja putem edukativno-promotivnih aktivnosti ima za cilj upozoriti cjelokupnu javnost na raširenost zlouporabe droga u društvu, te promicanjem pozitivnih životnih vrijednosti i stilova življenja osobito kod mladih, doprinijeti zajedničkoj borbi protiv ovisnosti i suzbijanju zlouporabe droga u Republici Hrvatskoj.

Ovogodišnja tema „Health for Justice. Justice for Health“ naglašava da učinkoviti odgovori na svjetski problem zlouporabe droga zahtijevaju od odgovornih institucija pravosuđa, zdravstva i socijalnih službi zajednički rad na pružanju integriranih rješenja, u skladu s međunarodnim konvencijama o kontroli droga, obvezama ljudskih prava i ciljevima održivog razvoja.

Ured Ujedinjenih naroda za droge i kriminal (UNODC)  potiče pojedince, neprofitne organizacije, privatni sektor i države članice da se uključe u kampanju obilježavanja ovog dana. Multidisciplinarni pristup osigurava odgovornost cjelokupnog društva u rješavanju ovog javnozdravstvenog izazova.

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv zlouporabe droga i nezakonitog prometa drogama u organizaciji Povjerenstva za suzbijanje zlouporabe droga Splitsko-dalmatinske županije, Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije, Klinike za infektologiju Kliničkog bolničkog centra Split, Hrvatskog društva za bolesti jetre Hepatos i udruge Help će se u Zatvoru u Splitu održati savjetovanje i testiranje brzim testovima na HCV i HIV i  pregled  jetre elastografijom uređajem Fibroscan 530 compact uz motivacijsko – savjetodavni razgovor sa liječnicima, a u udruzi Help Dan otvorenih vrata.

Magda Pletikosa Pavić, dr. med
spec. epidemiologije.
Služba za mentalno zdravlje NZJZ SDŽ

 

 

Podijeli na društvenim mrežama

Facebook
Twitter
LinkedIn
Logo ustanove

NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE