Međunarodni dan starijih osoba 1. listopada 2022.

Glavna Skupština Ujedinjenih naroda 14. prosinca 1990. proglasila je 1. listopada Međunarodnim danom starijih osoba, ističući značenje iskoristivog potencijala izrazito rastućeg svjetskog starijeg stanovništva.
Tema ovogodišnjeg obilježavanja „Otpornost starijih osoba u svijetu koji se mijenja“ (Resilience of Older Persons in a Changing World) naglašava potrebu za ostvarenjem društva svih generacija i služi kao podsjetnik na značajnu ulogu koju starije osobe imaju u suočavanju s globalnim izazovima i pridonošenju njihovim rješenjima svojom otpornošću i snagom.
Pandemija COVID-19 pogoršala je postojeće nejednakosti, pri čemu su se u posljednje tri godine pojačali socioekonomski i zdravstveni utjecaji na živote starijih. Epidemija bolesti COVID-19 promijenila je u potpunosti svakodnevni život starijih osoba koje su u ovoj epidemiji posebno ugrožena skupina. Zbog zaštite svojeg zdravlja starije su osobe bile prisiljene na čitav niz promjena vezanih uz svakodnevni život i aktivnosti na koje su navikli.
I u takvim zahtjevnim situacijama ističe se važnost provođenja međunarodne obveze načela Ujedinjenih naroda o zaštiti starijih (Glavna skupština UN-a 1991., rezolucija 46/91), koja su i nastala zbog potrebe društva da se naglasi društveno sudjelovanje, zaštita i dostojanstvo za sve članove društva.


Povodom Međunarodnog dana starijih osoba navodimo odabrana načela Ujedinjenih naroda o skrbi za starije ljude kako bi se osiguralo unapređenje zaštite zdravlja starijih i poboljšanje kvalitete njihovog življenja.
Starijim ljudima trebalo bi omogućiti:
• dostupnost primjerene zdravstvene i socijalne skrbi, gerontološke i gerijatrijske zaštite zdravlja starijih, sigurnog okoliša i kroz osiguranje dohotka, obiteljske podrške i potpore zajednice, te kroz samopomoć;
• pravo na rad ili pristup drugim aktivnostima kojima bi se osigurao dohodak;
• mogućnost sudjelovanja u odlučivanju kada i prema kojem rasporedu će ići u mirovinu ovisno o funkcionalnoj sposobnosti i osiguranjem produljenja radnog vijeka;
• pristup odgovarajućim obrazovnim programima i programima obuke za stjecanje različitih novih vještina i znanja;
• život u sigurnoj sredini koja se može prilagoditi osobnim potrebama, zdravstvenim i socijalnim u odnosu na funkcionalnu sposobnost starije osobe;
• život u vlastitom domu što je duže moguće, što diktira razvoj izvaninstitucijske skrbi za starije, a kada nastupi bolesno starenje nužno je osigurati gerijatrijsku zdravstvenu njegu;
• osiguranje aktivnog zdravog starenja i unapređenja kvalitete življenja te osiguranje prava starijih;
• imati neometan pristup zdravstvenoj skrbi koja će im omogućiti održavanje i postizanje najbolje moguće razine tjelesnoga, društvenog i emotivnog blagostanja, te spriječiti ili odgoditi početak bolesti;
• imati pristup socijalnim i zakonodavnim službama zbog poboljšanja samostalnosti, zaštite i skrbi;
• moći koristiti odgovarajuće razine institucionalizirane skrbi kojom bi im se osigurala zaštita, rehabilitacija te socijalni i društveni poticaji u humanoj i sigurnoj sredini;
• moći ostvariti ljudska prava i temeljne slobode tijekom boravka u bilo kakvoj ustanovi za skrb, liječenje ili prihvat starijih ljudi, uključujući cjelovito poštivanje njihovih vjerovanja, dostojanstva, potreba i privatnosti, kao i prava na odlučivanje o vlastitoj skrbi i kvaliteti življenja;
• imati mogućnost ostvarenja cjelovita razvitka vlastitih potencijala;
• imati pristup obrazovnim, kulturnim, duhovnim i rekreacijskim sredstvima društva u kojem žive;
• moći dostojanstveno i sigurno živjeti te biti zaštićeni od izrabljivanja i tjelesnog i duševnog zlostavljanja;
• biti sigurni da će se s njima postupati pošteno bez obzira na dob, rasnu ili etničku pripadnost, invaliditet ili drugi status.
Međunarodni dan starijih osoba ima za cilj podizanje svijesti o utjecaju starenja stanovništva i potrebi da se osigura dostojanstveno starenje pojedincima, kako bi i dalje mogli sudjelovati u društvu kao građani s punim pravima. Stariji su integralni dio zajednice u kojoj aktivnim uključivanjem žive, rade i stvaraju.
Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije u suradnji s gradom Trogirom i udrugom TOMS obilježit će ovaj dan prigodnim javnim predavanjam na temu “Aktivno i zdravo starenje” koja će održati dr Inga Vučica 30. rujna 2022. godine u 18.00 sati u Gradskoj vijećnici u Trogiru.


Inga Vučica, dr. med., univ. mag. sanit. publ., spec. javnog zdravstva
Odjel / Centar za gerontologiju
Služba za javno zdravstvo i promicanje zdravlja

Logo ustanove

NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE