Search

Međunarodni dan starijih osoba 1. listopada 2023.

Opća Skupština Ujedinjenih naroda 14. prosinca 1990. proglasila je 1. listopada Međunarodnim danom starijih osoba, ističući značenje iskoristivog potencijala izrazito rastućeg svjetskog starijeg stanovništva i važnost promicanja razvoja društva za sve dobi.

Prije 75 godina Opća skupština Ujedinjenih naroda usvojila je Opću deklaraciju o ljudskim pravima, dokument koji utvrđuje temeljna ljudska prava koja bi trebala biti univerzalno zaštićena.

U znak sjećanja i priznanja važnosti Opće deklaracije o ljudskim pravima, ove godine je obilježavanje Međunarodnog dana starijih osoba usredotočno na temu “Ispunjavanje obećanja Opće deklaracije o ljudskim pravima za starije osobe: kroz generacije”. U središtu pozornosti su sve starije osobe koje u potpunosti trebaju uživati ​​svoja ljudska prava i temeljne slobode. Briga za starije osobe treba biti odgovornost čitavog društva jer utječe na cjelokupni razvoj društva i gospodarski sustav što se u konačnici preslikava i na mikro razinu – obitelj i lokanu zajednicu.

Također se naglašava i potreba za ostvarenjem društva svih generacija i služi kao podsjetnik na značajnu ulogu koju starije osobe imaju u suočavanju s globalnim izazovima i pridonošenju njihovim rješenjima svojom otpornošću i snagom.

Povodom Međunarodnog dana starijih osoba navodimo odabrana načela Ujedinjenih naroda o skrbi za starije ljude kako bi se osiguralo unapređenje zaštite zdravlja starijih i poboljšanje kvalitete njihovog življenja.

Starijim ljudima trebalo bi omogućiti:

 • dostupnost primjerene zdravstvene i socijalne skrbi, gerontološke i gerijatrijske zaštite zdravlja starijih, sigurnog okoliša, osiguranje dohotka, obiteljske podrške i potpore zajednice, te kroz samopomoć;
 • pravo na rad ili pristup drugim aktivnostima kojima bi se osigurao dohodak;
 • mogućnost sudjelovanja u odlučivanju kada i prema kojem rasporedu će ići u mirovinu ovisno o funkcionalnoj sposobnosti i osiguranjem produljenja radnog vijeka;
 • pristup odgovarajućim obrazovnim programima i programima obuke za stjecanje različitih novih vještina i znanja;
 • život u sigurnoj sredini koja se može prilagoditi osobnim potrebama, zdravstvenim i socijalnim u odnosu na funkcionalnu sposobnost starije osobe;
 • život u vlastitom domu što je duže moguće, što diktira razvoj izvaninstitucijske skrbi za starije, a kada nastupi bolesno starenje nužno je osigurati gerijatrijsku zdravstvenu njegu;
 • osiguranje aktivnog zdravog starenja i unapređenja kvalitete življenja te osiguranje prava starijih;
 • imati neometan pristup zdravstvenoj skrbi koja će im omogućiti održavanje i postizanje najbolje moguće razine tjelesnoga, društvenog i emotivnog blagostanja, te spriječiti ili odgoditi početak bolesti;
 • imati pristup socijalnim i zakonodavnim službama zbog poboljšanja samostalnosti, zaštite i skrbi;
 • moći koristiti odgovarajuće razine institucionalizirane skrbi kojom bi im se osigurala zaštita, rehabilitacija te socijalni i društveni poticaji u humanoj i sigurnoj sredini;
 • moći ostvariti ljudska prava i temeljne slobode tijekom boravka u bilo kakvoj ustanovi za skrb, liječenje ili prihvat starijih ljudi, uključujući cjelovito poštivanje njihovih vjerovanja, dostojanstva, potreba i privatnosti, kao i prava na odlučivanje o vlastitoj skrbi i kvaliteti življenja;
 • imati mogućnost ostvarenja cjelovita razvitka vlastitih potencijala;
 • imati pristup obrazovnim, kulturnim, duhovnim i rekreacijskim sredstvima društva u kojem žive;
 • moći dostojanstveno i sigurno živjeti te biti zaštićeni od izrabljivanja i tjelesnog i duševnog zlostavljanja;
 • biti sigurni da će se s njima postupati pošteno bez obzira na dob, rasnu ili etničku pripadnost, invaliditet ili drugi status.

Međunarodni dan starijih osoba ima za cilj podizanje svijesti o utjecaju starenja stanovništva i potrebi da se osigura dostojanstveno starenje pojedincima, kako bi i dalje mogli sudjelovati u društvu kao građani s punim pravima. Stariji su integralni dio zajednice u kojoj aktivnim uključivanjem žive, rade i stvaraju.

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana starijih osoba i Svjetskog dana srca 2. listopada 2023. u 12 sati u knjižnici Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije održat će se Gerontološka tribina na temu Kardiovaskularni sustav u starijoj dobi. O promjenama srčano-žilnog sustava u starijih osoba govorit će prim. doc. dr. sc. Duška Glavaš, pročelnica Zavoda za intenzivnu kardiološku skrb i zatajivanje srca KBC Split. Stručni skup će biti bodovan sukladno Pravilniku svih komora.

Inga Vučica, dr. med., univ. mag. sanit. publ., spec. javnog zdravstva
Odjel / Centar za gerontologiju
Služba za javno zdravstvo i promicanje zdravlja

Podijeli na društvenim mrežama

Facebook
Twitter
LinkedIn
Logo ustanove

NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE