Search

OBAVIJEST

Sprječavanje sukoba interesa u smislu članka 80. Zakona o javnoj nabavi:

Sukladno članku 80. Zakona o javnoj nabavi  („Narodne novine“, br. 120/2016)  izjavljujemo da predstavnici Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije, kao i s njima povezane osobe  istovremeno ne obavljaju upravljačke poslove u gospodarskim subjektima, niti imaju poslovne udjele, dionice odnosno druga prava na temelju kojih sudjeluju u upravljanju odnosno u kapitalu tih gospodarskih subjekata više od 0,5%.

Prema Pravilniku o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi Planovi nabave i Registri ugovora za 2018. i nadalje se objavljuju u Elektroničkom oglasniku javne nabave (Elektronički oglasnik javne nabave).

Pravilnik o provedbi postupaka nabave

do 200.000,00 kn za robe i usluge, te do 500.000,00 kn za radove

Registar ugovora o javnoj nabavi 2017.

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju

sa zainteresiranim gospodarskim subjektima 14-20 32005940

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju

sa zainteresiranim gospodarskim subjektima 15-20 32006146

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju

sa zainteresiranim gospodarskim subjektima 11-20 32006149

Logo ustanove

NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE