Search

ODJEL ZA EPIDEMIOLOGIJU I PREVENCIJU OZLJEDA

Voditeljica Odjela:

Mr. Ivana Bočina, dr. med., spec. javnog zdravstva

ivana.bocina@nzjz-split.hr

 

Odjel za epidemiologiju i prevenciju ozljeda provodi aktivnosti u cilju unaprjeđenja zdravlja populacije smanjivanjem smrtnosti i pobola uzrokovanih ne-namjernim i namjernim ozljeđivanjem primjenom mjera identifikacije i procjene rizika, medicinskog nadzora, monitoringa, analize i evaluacije provedenih postupaka, te epidemiološkog praćenja prevelencije, težine i ishoda ozljeđivanja. Područje rada Odjela odnosi se i na edukaciju o mogućnostima prevencije ozljeđivanja za specifične populacijske skupine kao i za cijelu populaciju, te na izradu informativno-edukativnih materijala usmjerenih na mogućnosti prevencije ozljeđivanja.

Odjel provodi tri javnozdravstvena projekta u Splitsko-dalmatinskoj županiji:  
• „Oprez je COOL!“ u cilju prevencije prometnih nesreća u mladih,
• “#SaveKidsLives“ („Spasimo živote djece u prometu!“) u cilju prevencije prometnih nesreća u djece školske dobi, te
• „Nasilje NIJE OK!“ u cilju prevencije nasilja kod učenika nižih razreda osnovnih škola.

U razdoblju 01. 01. 2017.- 30. 06. 2018. Odjel je proveo pilot projekt implementacije Registra ozljeda kod djece i mladih Splitsko-dalmatinske županije, prvu takve vrste u Hrvatskoj, koja je ostvarena u suradnji Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije s Kliničkim bolničkim centrom Split, Zavodom za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije i Domom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije. Potporu radu i nadzor Registra osiguralo je Povjerenstvo za prevenciju ozljeda kod djece i mladih NZJZ SDŽ-a.

Ozljede predstavljaju značajan javnozdravstveni problem i prijetnju za zdravlje cjelokupnog stanovništva, kako u svijetu, tako i u Republici Hrvatskoj i Splitsko-dalmatinskoj županiji. Prema dostupnim javnozdravstvenim pokazateljima za 2021. skupina Ozljeda, otrovanja i drugih posljedica vanjskih uzroka (S00-T98, MKB-10) predstavljala je peti osnovni uzrok smrti u Hrvatskoj s udjelom od 4,27% (2.676 umrlih), kao i u Splitsko-dalmatinskoj županiji s udjelom od 4,51% (271 umrli) nakon bolesti cirkulacijskog sustava, novotvorina,  COVID-19 te skupine endokrinih bolesti, bolesti prehrane i metabolizma.

Iste godine ozljede su se nalazile na petom mjestu osnovnih uzroka smrti kod muškog spola u Hrvatskoj s udjelom od 5,11% (1.591 umrlih) i u našoj Županiji s udjelom od 4,97% (155 umrlih). Kod ženskog spola, uzroci navedene skupine nalazili su se također na petom mjestu osnovnih uzroka smrti u Hrvatskoj s udjelom od 3,44% (1.085 umrlih), a u Splitsko-dalmatinskoj županiji na šestom mjestu s udjelom od 4,02% (116 umrlih). 

Tijekom 2021. ukupna stopa smrtnosti od ozljeda u Hrvatskoj iznosila je 68,99/100.000 stanovnika (85,17/100.000 za muške i 53,95/100.000 za žene), a u Splitsko-dalmatinskoj županiji 63,94/100.000 stanovnika (75,40/100.000 za muške i 53,14/100.000 za žene) (Izvor: Hrvatski zdravstveno-statistički ljetopis za 2021. godinu, HZJZ).

Prikaz 1. Umrli od ozljeda (S00-T98, MKB-10) u Republici Hrvatskoj i Splitsko-dalmatinskoj županiji, prema spolu, 2021.

Umrli_od_ozljeda_2021

Prikaz 2. Udio umrlih od ozljeda (S00-T98, MKB-10) među ukupno umrlima u Republici Hrvatskoj i Splitsko-dalmatinskoj županiji, prema spolu, 2021.

Udio_umrlih_od_ozljeda_2021

Prikaz 3. Stope smrtnosti od ozljeda (S00-T98, MKB-10) na 100.000 stanovnika u Republici Hrvatskoj i Splitsko-dalmatinskoj županiji, prema spolu, 2021.

Stope_smrtnosti_od_ozljeda_2021

Ozljede su i jedan od najčešćih uzroka liječenja (hospitalizacija) stanovnika naše Županije u Kliničkom bolničkom centru Split (KBC Split), kao i korištenja usluga u djelatnostima primarne zdravstvene zaštite (PZZ) Splitsko-dalmatinske županije.


Posljedice ozljeđivanja poput trajnog ili privremenog invaliditeta također pridonose zdravstvenom bremenu uzrokovanom ozljedama.

Logo ustanove

NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE