Search

Obavijest o ispitivanju kvalitete zraka

Prema Uredbi o razinama onečišćujućih tvari u zraku (Prilog 1. Tablica A NN 77/20) propisana dnevna granična vrijednost (GV) za lebdeće čestice PM10 iznosi 50 µg/m3. U vremenskom razdoblju od 14.3.-17.3.2022. na širem području grada Splita nije zabilježeno prekoračenje lebdećih čestica.

Izmjerene vrijednosti lebdećih čestica PM10 i PM2,5  za sljedeće dane:

DatumLebedeće čestice PM2,5 (µg/m3)Lebdeće čestice PM10 (µg/m3)GV za PM10  50 µg/m3
14.3.2022.15,5118,59 niže od propisane granične vrijednosti
15.3.2022.15,5321,94 niže od propisane granične vrijednosti
16.3.2022.16,2320,31 niže od propisane granične vrijednosti
17.3.2022.17,8724,48 niže od propisane granične vrijednosti

Podijeli na društvenim mrežama

Facebook
Twitter
LinkedIn
Logo ustanove

NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE