Search

Odjel za kontrolu sterilnosti i sterilizacije

Sastoji se od 2 odsjeka:

1.    Odsjek za mikrobiološko ispitivanje predmeta opće uporabe

2.    Odsjek za mikrobiološku kontrolu sterilnosti i sterilizacije

 Kontakt
 Voditelj Odjela:
 Danica Tandara, dr.med., specijalist medicinske mikrobiologije s parazitologijom
 Email: danica.tandara@nzjz-split.hr 

Tel:  021 401-172, mob:099 81 95 851

 

Odsjeci

1.Odsjek za mikrobiološko ispitivanje predmeta opće uporabe

Voditelj Odsjeka: Claudia Vučica,dr.vet.med.
Tel: 021/401-169
Email: claudia.vucica@nzjz-split.hr

Odsjek za mikrobiološko ispitivanje predmeta opće uporabe akreditiran je prema normi HRN EN ISO
 17025  za  ispitivanje mikrobiološke ispravnosti kozmetičkih proizvoda prema navedenim ISO
 standardima:

HRN EN ISO 22718: Kozmetika-Dokazivanje bakterije Staphylococcus aureus

HRN EN ISO 21150: Kozmetika-Dokazivanje bakterije Escherichia coli

HRN EN ISO 22717: Kozmetika-Dokazivanje bakterije Pseudomonas aeruginosa

HRN EN ISO 21149: Kozmetika-Brojenje i dokazivanje aerobnih mezofilnih bakterija

HRN EN ISO 16212: Kozmetika-Brojenje i dokazivanje kvasaca i plijesni

HRN EN ISO 11930 i 29621: Vrednovanje antimikrobne zaštite kozmetičkih proizvoda (procjena stabilnosti-challenge test), u fazi izdavanja potvrde o akreditaciji HAA.

Pored  navedenih akreditiranih metoda analize kozmetičkih proizvoda, laboratorij obavlja i analize slijedećih proizvoda:

Ambalaža i materijali koji dolaze u neposredan dodir sa hranom ili kozmetikom:

Za proizvođače i ostale kupce, prema Uredbi 1935/2004 u Odsjeku se obavljaju mikrobiološka ispitivanja (nije akreditirano)  svih predmeta  koji služe za pakiranje originalnih i drugih proizvoda ili će se koristiti pri rukovanju sa hranom ili kozmetikom (plastične boce, jednokratni  pribor za jelo, folije za pakiranje, jednokratni materijal za serviranje hrane i sl.).

Tradicionalni biljni lijekovi i homeopatski proizvodi:

Također, na Odsjeku se rade mikrobiološka ispitivanja  ispravnosti  (nije akreditirano) svih proizvoda koji po svojem sastavu i namjeni spadaju u tradicionalne biljne lijekove, medicinske pripravke sa homeopatskim učinkom za humanu i veterinarsku medicinu, prema važećim kriterijima Europske farmakopeje

2.Odsjek za mikrobiološku kontrolu sterilnosti i sterilizacije

Voditelj Odsjeka:
Danica Tandara, dr.med., specijalist medicinske mikrobiologije s parazitologijom
Email: danica.tandara@nzjz-split.hr

Za ugovore o pružanju mikrobioloških usluga (kontrola sterilizacije) molimo obratiti se na: Sanja Pupić, magistra sanitarnog inženjerstva
E-mail: sanja.pupic@nzjz-split.hr
Tel: 021/401-193

ZAPRIMANJE MATERIJALA – ŠALTER Službe za mikrobiologiju : 08:00 – 14:00 svakog radnog dana

Na ovoj poveznici pogledajte UPUTE ZA UPORABU BIOLOŠKIH INDIKATORA

PROVJERA POSTUPKA STERILIZACIJE: Cilj testiranja je provjeriti uvjete u kojima se odvija sterilizacije.Provjerom postupaka može se procijeniti samo jesu li postignuti svi uvjeti za sterilizaciju.

Je li neki predmet sterilan, može se dokazati jedino izravnim ispitivanjem sterilnosti predmeta, što se provodi točno propisanim mikrobiološkim metodama.

U NZJZ SDŽ  u Odsjeku za kontrolu sterilnosti i sterilizacije radi se provjera postupka sterilizacije:

a.uređaja za suhu sterilizaciju

b.uređaja za vlažnu sterilizaciju

KONTROLA ISPRAVNOSTI RADA APARATA ZA STERILIZACIJU- (RUTINSKI MONITORING)

Ova kontrola ovisi o vrsti sterilizacije. Provodi se fizikalnim, kemijskim i biološkim metodama.

Obveznici provođenja mjera su zdravstvene ustanove, trgovačka društva za obavljanje zdravstvene djelatnosti i privatna praksa.

Pružatelji usluga socijalne skrbi su domovi socijalne skrbi, udruge, vjerske zajednice i druge pravne osobe koje pružaju usluge smještaja u okviru socijalne skrbi.Pretraga se radi prema zakonskoj regulativi i pravilnicima.

U NZZJZ radimo kontrolu biološkim metodama.

BIOLOŠKE METODE

Biološki indikatori su – bakterijske spore iz roda Bacillus.

Biološki indikatori su na standardizirani način pripravljene spore termorezistentnih mikroorganizama poznate koncentracije koje se koriste za procjenu efikasnosti postupaka sterilizacije.

Za biološku kontrolu suhe sterilizacije koriste se spore Bacillus atropheus, a za biološku kontrolu vlažne sterilizacije spore Geobacillus stearothermophilus.

Podijeli na društvenim mrežama

Facebook
Twitter
LinkedIn
Logo ustanove

NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE