Search

Odjel za ocjenu zdravstvenog stanja, organizaciju, rad zdravstva i medicinsku demografiju

Poslovi Odjela za ocjenu zdravstvenog stanja, organizaciju, rad zdravstva i medicinsku demografiju određeni su Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, Zakonom o službenoj statistici i Godišnjim provedbenim planom statističkih aktivnosti Republike Hrvatske, a prvenstveno se odnose na prikupljanje, kontrolu i analizu statističkih izvješća iz područja zdravstva na razini jedinica područne (regionalne) samouprave za potrebe Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo te na zahtjev župana, odnosno gradonačelnika, praćenje i ocjenu zdravstvenog stanja stanovništva na tom području.

Zadaćama Odjela za ocjenu zdravstvenog stanja, organizaciju, rad zdravstva i medicinsku demografiju omogućava se:

 • praćenje demografskog stanja i kretanja u Splitsko-dalmatinskoj županiji,
 • izrada pokazatelja o radu primarne, specijalističko-konzilijarne i stacionarne zdravstvene djelatnosti te evaluacija rada zdravstvenih službi,
 • ocjena zdravlja/zdravstvenog stanja, zdravstvenih potreba i zdravstvenih prioriteta stanovništva Županije,
 • stručno-metodološka pomoć i suradnja sa svim zdravstvenim djelatnostima na poslovima zdravstvene statistike u svrhu poboljšanja kvalitete zdravstvenih podataka,
 • sudjelovanje u postavljanju, nadzoru provedbe i evaluaciji posebnih javnozdravstvenih programa ranog otkrivanja masovnih kroničnih degenerativnih bolesti,
 • sudjelovanje u postavljanju, nadzoru provedbe i evaluaciji javnozdravstvenih programa za poboljšanje kvalitete zdravlja oboljelih od kroničnih degenerativnih bolesti,
 • praćenje i ocjena provedbe programa osnovnih mjera zdravstvene zaštite posebno osjetljivih skupina (najmlađi, stariji, trudnice) i odabranih javnozdravstvenih prioriteta,
 • sudjelovanje u planiranju, predlaganju i provođenju aktivnosti u uspostavi, razvoju i upravljanju zdravstvenim informacijskim sustavom,
 • provođenje istraživanja za specifične potrebe tražitelja (vlasnika NZJZ-a, lokalne uprave) na osnovi kojih se mogu predložiti i odrediti preventivne/interventne mjere,
 • izrada redovitih i povremenih publikacija iz područja javnozdravstvenih djelatnosti,
 • razvijanje novih načina razmjene podataka, baza podataka i aplikacija za unos i obradu podataka te izradu pokazatelja za redovite i ciljane javnozdravstvene analize.

Podijeli na društvenim mrežama

Facebook
Twitter
LinkedIn
Logo ustanove

NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE