Search

Održan gerontološko – javnozdravstveni simpozij

U organizaciji Centra za gerontologiju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije i Referentnog centar Ministarstva zdravlja RH za zaštitu zdravlja starijih osoba – Službe za javnozdravstvenu gerontologiju NZJZ “Dr Andrija Štampar”  u Domu za starije i nemoćne Split (Zenta) 13. veljače 2018. održan je Gerontološko-javnozdravstveni simpozij.

Voditeljica Referentnog centar Ministarstva zdravlja RH za zaštitu zdravlja starijih osoba doc. dr. sc. prim. Spomenka Tomek-Roksandić govorila je uvodno o perspektivama i suodgovornosti za zaštitu zdravlja starijih osoba u Hrvatskoj. Naglasila je važnost promicanja aktivnog zdravog starenja, te specifičnosti rada gerontološke djelatnosti u svijetu i Hrvatskoj. Istaknula je kako je zaštita zdravlja osoba starije životne dobi glavni pokazatelj napretka ili propusta u zaštiti zdravlja cjelokupnog stanovništva.
Inga Vučica, dr. med., univ. mag. sanit. publ. iz Centra za gerontologiju NZJZ SDŽ iznijela je demografske i gerontološke javnozdravstvene pokazatelje stanovništva Splitsko-dalmatinske županije i ukazala je na važnost rada Centra za gerontologiju NZJZ SDŽ u zaštiti i unapređenju zdravlja starijih osoba.
O ranom otkrivanju Alzheimerove bolesti i drugih demencija u psihogerijatriji govorila je dr. sc. Marija Kušan Jukić. Rano otkrivanje bolesti je izuzetno važno jer omogućava pravovremeno liječenje. Na taj se način bitno utječe na tijek bolesti, ublažava se niz psihičkih simptoma koji se mogu pojavljivati tijekom Atzheimerove bolesti, ali se time i obitelj ima vremena pripremiti na sve što ih čeka tijekom njegovanja bolesnika.
Na simpoziju je predstavljen i prvi sveučilišni udžbenik o ranom prepoznavanju Alzheimerove bolesti “Alzheimerova bolest i druge demencije – rano otkrivanje i zaštita zdravlja”. Edukativni značaj ovog udžbenika je u njegovom sveobuhvatnom prikazu ranih siptoma bolesti i kako je prepoznati, te organizacijskim mogućnostima sustava zdravstva i socijalne skrbi kako bi se osigurala primjerena skrb za bolesne starije osobe.
O značenju Programa četiri stupnja gerijatrijske zdravstvene njege sa sestrinskom dokumentacijom i kategorijskim postupnikom u Domu za starije osobe govorila je Marica Lukić, dipl. med. techn, koordinator Odsjeka za gerijatrijsku zdravstvenu njegu u Referentnom centru Ministarstva zdravlja RH za zaštitu zdravlja starijih osoba.
Zdravka Đapić-Kolak, mag sestrinstva, glavna sestra u Domu za starije i nemoćne Split (Vukovarska) prikazala je rezultate istraživanja učinka trajne izobrazbe medicinskih sestara i njegovateljica na broj intervencija Tima hitne medicinske pomoći i smrtnost u Domu za starije i nemoćne osobe. Rezultati ukazuju da je, nakon implementacije znanja i vještina stečenih izobrazbom, zabilježen smanjen broj intervencija Tima hitne medicinske pomoći za 24%, te je zabilježena smanjena stopa smrtnosti za 53%.
Značaj Simpozija potvrđen je velikim odazivom stručnjaka različitih profila iz područja zdravstvene i socijalne skrbi koji su u sadržajnoj raspravi istaknuli važnost interdisciplinarne suradnje u zaštiti zdravlja starijih osoba sa svrhom pružanja dostupne i sveobuhvatne skrbi za jednu od najranjivijih skupina društva – za osobe starije životne dobi.

Podijeli na društvenim mrežama

Facebook
Twitter
LinkedIn
Logo ustanove

NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE