Search

Online stručni skup COVID-19 i prevencija respiratornih infekcija u starijih osoba i osoba s kroničnim bolestima

Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije organizirao je 2. srpnja 2020. godine online stručni skup „COVID-19 i prevencija respiratornih infekcija u starijih osoba i osoba s kroničnim bolestima“ za sve pružatelje smještaja i boravka u sustavu socijalne skrbi za starije i nemoćne osobe, osobe s invaliditetom i osobe s kroničnim bolestima.

Predavači su bili Katja Barač Juretić, dr. med., spec epidemiologije i Inga Vučica, dr. med., univ. mag. sanit. publ., spec. javnog zdravstva.
Temeljem dostupnih postojećih podaka o novom koronavirusu SARS-CoV-2,  starije osobe i osobe oboljele od  kronične bolesti (poput hipertenzije, kardiovaskularnih bolesti, dijabetesa, bolesti dišnih puteva, malignih bolesti) imaju veći rizik razvoja težeg oblika bolesti COVID-19  koji zahtijeva bolničko liječenje, nerijetko u jedinicama intenzivnog  liječenja, s povećanim rizikom smrtnog ishoda.
Stoga, preporučuje se da se sve rizične skupine uz pridržavanje svih općih mjera zaštite, kao i opća populacija, pridržavaju i mjera prevencije specifičnih upravo za ovu osjetljivu skupinu, uz napomenu da trebaju nastaviti svu do sada preporučenu terapiju prema savjetu liječnika.

Opširnije o preporučenim mjerama prevencije u dostupnim prezentacijama predavača sa stručnog skupa:

Katija Barač Juretić: Sprječavanje bolesti COVID-19 u stacionarnim ustanovama

Inga Vučica: COVID-19 i prevencija respiratornih infekcija u starijih osoba i osoba s kroničnim bolestima

Podijeli na društvenim mrežama

Facebook
Twitter
LinkedIn
Logo ustanove

NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE