Search

Peludna prognoza za Split

07.05.2021.

08.05.2021.

09.05.2021.

Drveće

U zraku je prisutan pelud:

bora, čempresa, graba, hrasta i hrasta crnike – umjerena koncentracija,

jasena, masline, platane i tršlje – niska koncentracija.

Crveno
Crveno
Crveno
Trave

U zraku je prisutan pelud trava.

Žuto
Žuto
Žuto
Korovi

U zraku je prisutan pelud:

crkvine – visoka koncentracija,

trputca i kiselice – niska koncentracija.

Crveno
Crveno
Crveno

LEGENDA

RAZINA PELUDA

SIMPTOMI ALERGIJE

Crveno

visoka

sve će alergične osobe imati tegobe

Žuto

umjerena

većina će alergičnih osoba imati tegobe

Zeleno

niska

samo izuzetno osjetljive osobe će imati tegobe

ne očekuju se tegobe kod alergičnih osoba

samo izuzetno osjetljive osobe će imati tegobe

X

nema rezultata mjerenja

X

Podijeli na društvenim mrežama

Facebook
Twitter
LinkedIn
Logo ustanove

NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE