Search

Postupanje s pritužbama i pohvalama

Potrebe i zahtjevi korisnika naših usluga, kao i svih zainteresiranih strana, predstavljaju naš prioritet.

Svakoj Vašoj povratnoj informaciji, pritužbi ili žalbi pristupa se s iznimnom ozbiljnošću te se, zahvaljujući sustavu koji smo usvojili za zaprimanje pritužba, na svaku Vašu pritužbu reagira vrlo brzo.
Ako iz nekih razloga niste zadovoljni našom uslugom, pozivamo Vas da nam pošaljete Vašu pritužbu.


Podnošenje pritužbe i pohvale

Korisnici usluga Nastavnoga zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije pritužbe, pohvale i prijedloge za poboljšanje mogu uputiti putem e-pošte (protokol@nzjz-split.hr), faxom, dopisom ili ispunjavanjem obrasca za Pritužbe i pohvale.
Obrazac Pritužbe i pohvale dostupan je na web stranici Zavoda.
Pritužbe se mogu uputiti i usmenim putem voditelju službe ili odjela na čiji rad se pritužba odnosi.


Rješavanje pritužbe

O tijeku rješavanja obavijestit ćemo Vas u najkraćem mogućem roku (8 dana).
Kada pritužbu nije moguće riješiti u kratkom vremenu, o tome ćemo Vas obavjestiti u roku od 8 dana i potom redovito obavještavati o poduzetim radnjama.
Pritužba zaprimljena usmenim putem može se usmenim putem i obrazložiti.
Ishode poduzetih radnji definira, preispituje i odobrava voditelj službe/odjela ili od njih imenovana osoba koja nije bila uključena u aktivnosti na koje se pritužba odnosi.
O ishodima provedenog postupka podnositelja pritužbe obavještava se pisano ili usmeno.
U postupku rješavanja pritužbe poštujemo načela tajnosti, povjerljivosti i nepristranosti svih sudionika u rješavanju pritužbe.

Podijeli na društvenim mrežama

Facebook
Twitter
LinkedIn
Logo ustanove

NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE