Pravo na pristup informacijama

Službena osoba mjerodavna za rješavanje prava na pristup informacijama- Službenik za informiranje

Iva Bego, dipl.iur
Voditelj Odjela za kadrovske i tehničke poslove

e-mail: [email protected]

Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/13, 85/15) uređeno je pravo na pristup informacijama koje posjeduju, raspolažu ili nadziru tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se podnošenjem pisanog zahtjeva službeniku za informiranje putem:
1. elektroničke pošte na mail:  [email protected]
2. poštom na adresu: Vukovarska 46, 21 000 Split
3. osobno putem protokola : Vukovarska 46, 21 000 Split

U slučaju nepotpunog ili nerazumljivog zahtjeva podnositelj će biti pozvan da ispravi zahtjev u roku pet dana od dana dostave poziva. Ako podnositelj to ne učini, zahtjev će biti odbačen kao nerazumljiv ili nepotpun.

Tijelo javne vlasti omogućit će podnositelju zahtjeva pristup informaciji, u roku od 15 dana od urednog podnošenja zahtjeva. Iznimno, navedeni rok može se produžiti do 30 dana, ukoliko se informacija mora tražiti izvan tijela javne vlasti ili se jednim zahtjevom traži veći broj informacija.

Naknada za pristup informacijama
Tijelo javne vlasti ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije.
Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (N.N. 12/14; 15/14)

Obrasci
Zahtjev za pravo na pristup
Zahtjev za dopunu

Podijeli na društvenim mrežama

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Promijeni veličinu fonta
Logo ustanove

NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE