Search

Preliminarni izvještaj o ispitivanju kvalitete zraka s mjernih postaja Grada Splita ( GK Brda i GK Neslanovac)

Razdoblje ispitivanja:

Lebdeće čestice PM2,5 i PM10, metali u PM10:
6.3.2023. god. do 20.3.2023. god. (zimsko razdoblje)
22.3.2023. god. do 5.4.2023. god. (proljetno razdoblje)
26.8.2023. god. do 9.9.2023.god. (ljetno razdoblje)

Ukupna taložna tvar i metali u UTT:
ožujak – kolovoz 2023

Logo ustanove

NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE