Search

Preventivne mjere zdravstvene zaštite školske djece, mladeži i redovitih studenata

Projekt "Za lake školske korake"

SISTEMATSKI PREGLEDI

 Sistematsko praćenje i nadzor nad zdravljem i razvojem učenika:

 • prije upisa u prvi razred osnovne škole
 • pregledi učenika 5. i 8. razreda osnovne škole
 • učenika 1. razreda srednje škole
 • studenata na prvoj godini studija

 

NAMJENSKI PREGLEDI

 • prije cijepljenja
 • za prijem u đački ili studentski dom
 • kod prelaska iz druge škole
 • za školska sportska natjecanja

 

KONTROLNI PREGLEDI

Nakon preventivnih pregleda prema medicinskoj indikaciji.

 

PROBIRI

Postupci kojima se u populaciji pronalaze (probiru) pojedinci u kojih se sumnja na neku bolest ili poremećaj. Provode se samostalno ili u sklopu sistematskog pregleda.

 • poremećaj vida na boje, vidna oštrina, mjerenje tjelesne težine, visine i indeks tjelesne mase za učenike 3. razreda OŠ
 • poremećaj sluha (audiometrija) za učenike 7. razreda
 • pregled kralježnice i mjerenje tjelesne visine za učenike 6. razreda OŠ

 

CIJEPLJENJE UČENIKA PREMA KALENDARU CIJEPLJENJA

Cijepljenje se provodi na temelju Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, Pravilnika o načinu provođenja imunizacije, seroprofilakse i kemoprofilakse protiv zaraznih bolesti te osobama koje se moraju podvrgnuti toj obavezi.

Program cijepljenja predlaže Hrvatski zavod za javno zdravstvo, a potvrđuje Ministarstvo zdravlja.

Kalendar cijepljenja u školskoj dobi

 

SAVJETOVALIŠNI RAD ZA UČENIKE, RODITELJE, UČITELJE I PROFESORE

Provodi se u prostorima Školske medicine dva puta tjedno po dva sata. Posjet savjetovalištu korisnici trebaju unaprijed najaviti telefonski. Mogu se javiti učenici s roditeljima ili skrbnicima, učitelji ili profesori.

Savjetovalište je namijenjeno rješavanju:

 • poteškoća u učenju
 • rizičnih ponašanja (pušenje cigareta,pijenje alkohola,uporaba psiho aktivnih droga)
 • problemi odnosa,bježanje iz škole
 • savjetovanje o zaštiti reproduktivnog zdravlja i spolno prenosivih bolesti
 • savjetovanje o prehrani i tjelesnoj aktivnosti

 

ZDRAVSTVENO-ODGOJNI RAD

Zdravstveni odgoj provodi se kao zasebna aktivnost i integrirano uz sistematski pregled ili cijepljenje. Metode rada su predavanja, grupni rad, tribine, radionice, individualni rad.

Obrađuju se slijedeće zdravstveno-odgojne teme:

 • Pravilno pranje zuba – 1. razred osnovne škole
 • Skrivene kalorije – 3. razred osnovne škole
 • Promjene vezane uz pubertet i higijena – 5. razred osnovne škole
 • Utjecaj spolno prenosivih bolesti na reproduktivno zdravlje – srednja škola
 • Zaštita reproduktivnog zdravlja (opcionalno) – srednja škola
 • Roditelji, nastavnici i profesori: Izbor tema prema dogovoru
 • Studenti (putem ankete odabiru teme koje ih zanimaju): Planiranje obitelji/Spolno prenosive bolesti, Ovisnosti, Pravilna prehrana

 

PREGLED ZA UTVRĐIVANJE ZDRAVSTVENOG STANJA I SPOSOBNOSTI ZA NASTAVU TJELESNE I ZDRAVSTENE KULTURE

Učenici sa većim zdravstvenim teškoćama, kroničnim poremećajima zdravlja, pregledom i uvidom u postojeću medicinsku dokumentaciju mogu biti privremeno ili trajno, djelomično ili u potpunosti oslobođeni nastave TZK.

 

HIGIJENSKO-EPIDEMIOLOŠKA ZAŠTITA

 • Nadzor nad higijensko-sanitarnim uvjetima u školi, đačkim domovima i studentskim domovima, objektima društvene prehrane učenika I studenata.
 • Kontrolni pregledi prilikom pojave zarazne bolesti u školi i protuepidemijske mjere.

Podijeli na društvenim mrežama

Facebook
Twitter
LinkedIn
Logo ustanove

NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE