Javni natječaj za prodaju službenih vouila prikupljanjem pisanih ponuda, objavljen 9.3.2020.

Javni natječaj za prodaju službenih vozila prikupljanjem ponuda, objavljen 20.11.2019.

 

Logo ustanove

NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE