Search

SI4CARE

SI4CARE: Socijalna inovacija za sveobuhvatnu zdravstvenu zaštitu starije populacije u regiji ADRION

Program: INTERREG V-B Jadransko-jonski ADRION program 2014.-2020.

Ukratko o projektu
Glavni cilj SI4CARE-a je doprinijeti stvaranju transnacionalnog učinkovitog ekosustava za primjenu socijalnih inovacija u integriranim zdravstvenim uslugama za stariju populaciju u zemljama ADRION-a kroz mrežu suradnje i jedinstvenu strategiju pretočenu u regionalne i nacionalne akcijske planove, implementirane i praćene unutar pilota, nakon što su inovativni pristupi testirani i podržani od strane ICT sustava za podršku odlučivanju.
Svrha je doprinos socijalnim inovacijama budući da SI4CARE u regiji ADRION ima za cilj riješiti potrebe starije populacije u smislu dugotrajne zdravstvene skrbi, posebno u udaljenim područjima, stvaranjem suradničkog okruženja u kojem je važno suoblikovati rješenja i uključiti veliku transnacionalnu zajednicu koja predstavlja sve relevantne aktere, poput javnih i privatnih pružatelja zdravstvenih usluga, korisnika i udruga, akademske zajednice i društvenih poduzetnika, dobrovoljnih društava, nevladinih organizacija i javnih tijela.
Specifični ciljevi projekta
1.    Uspostaviti transnacionalnu suradnju unutar zajednice s ciljem inovativne sveobuhvatne zdravstvene zaštite u regijama ADRION-a.
2.    Ostvariti jedinstvenu srednjoročnu/dugoročnu viziju o socijalnim inovacijama za sustav zdravstvene zaštite starijih osoba u regijama ADRION-a.
3.    Povezati najdostupnije inovativne digitalne alate i rješenja za njegu starijih osoba na sveobuhvatan i koristan način za učinkovito pružanje socijalnih i zdravstvenih usluga starijim osobama u regijama ADRION-a.

Glavni rezultati projekta
1.    Mobilizacija i poboljšana suradnja dionika uključenih u njegu starijih osoba.
2.    Povećana osposobljenost relevantnih dionika uključenih u zdravstvenu zaštitu starijih osoba za pružanje usluga na učinkovit, sveobuhvatan i inovativan način, te javnih tijela u postupku izrade politika i propisa.
3.    Poboljšana koordinacija inovativnih strategija zdravstvene i socijalne skrbi za starije osobe i modela provedbe u državama sudionicama.

U radu sudjeluju sljedeći partneri:
PP1 Sveučilište u Ljubljani (vodeći partner, Slovenija),
PP2 Institut Jožef Stefan (Slovenija),
PP3 Općina Miglierina (Italija),
PP4 Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu (Hrvatska),
PP5 Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko- dalmatinske županije (Hrvatska),
PP6 Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (Bosna i Hercegovina),
PP7 Nacionalno i Kapodistrijsko Sveučilište u Ateni (Grčka),
PP8 Javnozdravstvena ustanova “Dom zdravlja” Tivat (Crna Gora),
PP9 Specijalna bolnica za liječenje i rehabilitacija Merkur (Srbija),
PP10 Fond za regionalni razvoj srednje Makedonije (Grčka).

Financiranje projekta:
Vrijednost projekta: € 2,373,381.04       
Sufinanciranje ERDF: € 2,017,373.86
Vrijednost projekta za NZJZ SDŽ: € 208.600,00
Sufinanciranje ERDF: € 177.310,00
Trajanje projekta: 1.12.2020.-31.5.2023. (30 mjeseci)

Kontakt osobe:
Prim. dr.sc. Željka Karin, dr.med., univ.mag.med., spec. školske medicine            
tel: +385 21 401 137, e-mail: ravnateljica@nzjz-split.hr
Ana Grgurević, dipl. oec.                               
tel: +385 21 401 141, e-mail: ana.grgurevic@nzjz-split.hr
Roberta Matković, prof. sociolog               
tel: +385 21 566 210, e-mail: roberta.matkovic@nzjz-split.hr
Inga Vučica, dr.med,univ.mag.sanit.publ., spec. javnog zdravstva  
tel: +385 21 480-489, e-mail: inga.vucica@nzjz-split.hr
Katja Matešan, prof.                               
tel: +385 21 566 216; e-mail: katja.matesan@nzjz-split.hr

Poveznice:
Više na službenoj web stranici projekta SI4CARE:
https://si4care.adrioninterreg.eu/ 
te na službenom FB i Linkedin profilu projekta SI4CARE:
https://www.facebook.com/groups/174958477751341
https://www.linkedin.com/groups/12503237

Glavni cilj SI4CARE-a je stvaranje učinkovitog sustava za primjenu socijalnih inovacija. Ideja je unaprijediti zdravstvenu skrb za starije osobe kroz suradnju relevantnih stručnjaka i kroz izradu jedinstvene strategije. Poseban fokus bit će usmjeren na dugotrajnu zdravstvenu skrb u udaljenim područjima. Želja nam je kroz socijalne inovacije doprinijeti riješavanju zdravstvenih potreba starije populacije. Socijalne inovacije su korištenje informacijsko–komunikacijske tehnologije u navedene svrhe. Prema primjerima dobre prakse vjerujemo kako bi “pametne narukvice” bile jedno od rješenja u prevenciji najčešćih kroničnih oboljenja kod starijih osoba. Očekujemo kako bi navedeno ICT rješenje moglo poboljšati općenitu kvalitetu života starijih osoba i doprinijeti pravovremenoj zdravstvenoj intervenciji.

* Regija Adrion obuhvaća u rad partnere Jadransko-jonskog područja: Sveučilište u Ljubljani (vodeći partner, Slovenija), Institut Jožef Stefan (Slovenija), Općina Miglierina (Italija), Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu (Hrvatska), Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko- dalmatinske županije (Hrvatska), Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (Bosna i Hercegovina), Nacionalno i Kapodistrijsko Sveučilište u Ateni (Grčka), Javnozdravstvena ustanova “Dom zdravlja” Tivat (Crna Gora), Specijalna bolnica za liječenje i rehabilitaciju Merkur (Srbija), Fond za regionalni razvoj srednje Makedonije (Grčka)

Razdoblje provedbe projekta traje 30 mjeseci, od 01. 12. 2020. godine do 31. 05. 2023. godine

Podijeli na društvenim mrežama

Facebook
Twitter
LinkedIn
Logo ustanove

NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE