Search

Roditelji u mreži interneta

Promocija zdravlja kod djece i mladih te prevencija rizičnih ponašanja odnosi se i na korištenje interneta i modernih tehnologija. Detektirana su mnoga rizična ponašanja, od ovisnosti o pametnim telefonima, ovisnostima o igranju online igara, slanja sms poruka, online kupovine, preko nasilja na internetu, izloženosti seksualiziranom sadržaju i seksualnom uznemiravanju, lažnim vijestima, netočnim informacijama, pa sve do indirektnih posljedica poput anksioznosti, depresije, i td.

Korištenje pametnih telefona i modernih tehnologija doprinijelo je neograničenoj izloženosti svemu navedenom.


Usprkos tome, Internet je alat koji uvelike olakšava našu svakodnevnicu i naš zadatak je naučiti djecu odgovornom ponašanju u virtualnom svijetu kao i kritičkom promišljanju o sadržajima kojima su izloženi.

Posljednjih 20ak godina pripremljene su i provođene brojne radionice za djecu i mlade na temu odgovornog korištenja interneta gdje su detektirane prednosti i nedostatci korištenja interneta.

Organizirane su edukacije za stručne suradnike u školama, za učitelje, nastavnike i profesore, gdje ih se informiralo o najnovijim trendovima, senzibiliziralo da u svom svakodnevnom radu s djecom uključe teme poput korištenja sadržaja na internetu, primjerenog ponašanja na internetu, kritičkog promišljanja o informacijama na internetu i sl.


Primijećeno je kako nedostaje sadržaja za roditelje, čime bi se osnažile njihove roditeljske kompetencije. Stoga je tema podcasta upravo roditeljska uloga u doba interneta gdje su sudionici razgovarali o roditeljskoj ulozi u doba digitalnog odrastanja, o rizičnim i zaštitnim čimbenicima današnjeg roditeljstva te na kraju uputili preporuke i smjernice roditeljima.


U razgovoru su sudjelovale Izv. Prof. dr. sc. Lucija Vejmelka, Janina Pavić Jadrić, psiholog, Anja Jurić Barać, psiholog, Maja Bakota, psiholog te ispred NZJZ SDŽ, Roberta Matković, sociolog Likovni radovi koji su prikazani tijekom razgovoru su nastali u okviru projekta „Status online“ , OŠ kneza Trpimira, Kaštel Gomilica


Nositelj ove aktivnosti je Nastavni zavod za javno zdravstvo, Služba za mentalno zdravlje, uz suradnju sa Županijom Splitsko dalmatinskom.

Logo ustanove

NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE