Search

Služba za zdravstvenu ekologiju

Voditeljica Službe
Branka Jurčević Zidar, dr. med. univ. mag. epi.
specijalist epidemiologije

Kontakt:
tel.:       +385 21 401 156
mob.:    +385 91 451 2057
E-mail:  branka.jurcevic.zidar@nzjz-split.hr

Adresa:
Vukovarska 46,
21000 Split
Hrvatska

Služba za zdravstvenu ekologiju od veljače 2009. godine osposobljena je prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025:2007 (ISO/IEC 17025:2005 + Cor.1:2006; EN ISO/IEC 17025:2005+AC:2006) za ispitivanje hrane, voda, otpada, eluata otpada, vanjskog zraka, emisije onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora, predmeta opće uporabe, mikrobiološke čistoće objekata, akustička ispitivanja, te uzorkovanje voda. Popis metoda iz fiksnog i fleksibilnog područja akreditacije odobren je kao i dostupan na stranici Hrvatske akreditacijske agencije ( http://www.akreditacija.hr/registar ) u registru akreditacija.

Djelatnici Službe za zdravstvenu ekologiju stručno su i tehnički osposobljeni za provedbu analiza hrane, predmeta opće uporabe, voda, zraka, buke, kao i bioloških uzoraka radi prevencije, praćenja i unapređenja zdravlja građana i očuvanja okoliša u skladu sa međunarodnim propisima. U svrhu unapređenja analiza kontinuirano se provodi suradnja sa domaćim i međunarodnim laboratorijima. Djelatnici se bave znanstvenim radom kao i nastavnom djelatnošću u srednjim i višim školama, te dodiplomskoj i postdiplomskoj nastavi na Splitskom sveučilištu. Posebna pozornost posvećuje se kontinuiranoj edukaciji djelatnika i opremljenosti laboratorija opremom potrebnom za provođenje ispitivanja.

Obrasci za sklapanje usluga

 

Služba za zdravstvenu ekologiju

organizirana je kroz sedam odjela unutar kojih djeluju odsjeci

1. Odjel opće zdravstvene ekologije
Odsjek opće i komunalne higijene
Odsjek za  uzorkovanje
Odsjek za fiziologiju, praćenje i unapređenje prehrane
Odsjek za  uzorkovanje i pripremu ugovora Ispostava Makarska

2. Odjel za kemijske analize voda
Odsjek za površinske vode, vode  za piće, hemodijalizu i rekreaciju
Odsjek za  otpadne vode
Odsjek za kormatografske analize voda
Odsjek za spektrofotometrijske analize voda
Odsjek za specifične i nespecifične organske tvari
Odsjek za  ionsku kromatografiju

3. Odjel za kemijsko ispitivanje hrane i predmeta opće uporabe
Odsjek za plinsku kromatografiju
Odsjek za tekućinsku kromatografiju
Odsjek  za atomsku apsorpcijsku spektrofotometriju
Odsjek za kvalitetu hrane

4. Odjel za ispitivanje zraka, tla i buke
Odsjek za kontrolu emisija u zrak
Odsjek za kontrolu kakvoće zraka i tla
Odsjek za analizu metala
Odsjek za mjerenje buke, mikroklime i zaštite na radu

5. Odjel sanitarne mikrobiologije
Odsjek za mikrobiološko ispitivanje hrane
Odsjek za ispitivanje mikrobiološke čistoće
Odsjek za ispitivanje mikrobiološke čistoće Ispostava Makarska
Odsjek za mikrobiološku analizu voda
Odsjek za posebne analize
Odsjek za ispitivanje mora i biologiju okoliša
Odsjek za aerobiologiju

6. Odjel za kontrolu sterilnosti i sterilizacije
Odsjek za kontrolu sterilnosti i sterilizacije
Odsjek za mikrobiološko ispitivanje predmeta opće uporabe

7. Odjel za toksikologiju
Odsjek za određivanje sredstava ovisnosti
Odsjek za ekotoksikologiju

 

Podijeli na društvenim mrežama

Facebook
Twitter
LinkedIn
Logo ustanove

NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE