Search

Specifične mjere zdravstvene zaštite školske djece, mladeži i redovitih studenata

UTVRĐIVANJE PSIHOFIZIČKE SPOSOBNOSTI UČENIKA I PRIMJERENOG OBLIKA ŠKOLOVANJA

POVJERENSTVO ZA PSIHOFIZIČKE SPOSOBNOSTI DJECE

Školski liječnik u suradnji sa stručnim suradnicima škole donosi mišljenje o primjerenom obliku školovanja za djecu s psihofizičkim teškoćama.

PRAĆENJE UČENIKA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU (TUR)

Dijagnostika, tretman, savjetovanje, registracija i evidencija učenika koji su zbog ometenosti u psihičkom ili fizičkom razvoju razvrstani po stručnim povjerenstvima i integrirani u redovne škole ili su polaznici posebnih ustanova uz suradnju sa stručnim službama škole i roditeljima.

PRAĆENJE I NADZOR UČENIKA S KRONIČNIM POREMEĆAJIMA ZDRAVLJA

Praćenje učenika i studenata koji boluju od kroničnih poremećaja zdravlja te potrebne mjere zdravstvene zaštite u odgoju i obrazovanju kao i praćenje uspješnosti savladavanja obrazovnog programa.

SKRB O DJECI, MLADIMA I STUDENTIMA S RIZICIMA PO ZDRAVLJE

Individualni savjetovališni i zdravstveno-odgojni rad, suradnja sa stručnim službama škole, s obitelji djeteta, adolescenta ili studenta te centrima za socijalni rad.

ZAŠTITA MENTALNOG ZDRAVLJA

Savjetovališni rad s mladima i studentima o najčešćim problemima mentalnog zdravlja (stres, depresija, anksioznost, nedostatak samopouzdanja i samopoštovanja i dr.).

ZAŠTITA REPRODUKTIVNOG ZDRAVLJA

Savjetovališni rad s mladima i studentima o odnosima među spolovima, usvajanju odgovornog spolnog ponašanja te uporabi kontracepcije.

PROFESIONALNA ORIJENTACIJA

Informiranje učenika o ograničenju u izboru zanimanja s obzirom na zdravstvenu teškoću, informira učenika o zanimanjima za koje njegova bolest nije kontraindikacija, upućuje učenike na daljnju specijalističku obradu po potrebi. Po pregledu izdaje potvrdu o zdravstvenim sposobnostima za upis u određeni program školovanja ili ako učenik ima teškoće u razvoju i/ili veće zdravstvene teškoće izdaje stručno mišljenje za profesionalnu orijentaciju.

Podijeli na društvenim mrežama

Facebook
Twitter
LinkedIn
Logo ustanove

NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE