Specifične mjere zdravstvene zaštite školske djece, mladeži i redovitih studenata

UTVRĐIVANJE PSIHOFIZIČKE SPOSOBNOSTI UČENIKA I PRIMJERENOG OBLIKA ŠKOLOVANJA

POVJERENSTVO ZA PSIHOFIZIČKE SPOSOBNOSTI DJECE

Školski liječnik u suradnji sa stručnim suradnicima škole donosi mišljenje o primjerenom obliku školovanja za djecu s psihofizičkim teškoćama.

PRAĆENJE UČENIKA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU (TUR)

Dijagnostika, tretman, savjetovanje, registracija i evidencija učenika koji su zbog ometenosti u psihičkom ili fizičkom razvoju razvrstani po stručnim povjerenstvima i integrirani u redovne škole ili su polaznici posebnih ustanova uz suradnju sa stručnim službama škole i roditeljima.

PRAĆENJE I NADZOR UČENIKA S KRONIČNIM POREMEĆAJIMA ZDRAVLJA

Praćenje učenika i studenata koji boluju od kroničnih poremećaja zdravlja te potrebne mjere zdravstvene zaštite u odgoju i obrazovanju kao i praćenje uspješnosti savladavanja obrazovnog programa.

SKRB O DJECI, MLADIMA I STUDENTIMA S RIZICIMA PO ZDRAVLJE

Individualni savjetovališni i zdravstveno-odgojni rad, suradnja sa stručnim službama škole, s obitelji djeteta, adolescenta ili studenta te centrima za socijalni rad.

ZAŠTITA MENTALNOG ZDRAVLJA

Savjetovališni rad s mladima i studentima o najčešćim problemima mentalnog zdravlja (stres, depresija, anksioznost, nedostatak samopouzdanja i samopoštovanja i dr.).

ZAŠTITA REPRODUKTIVNOG ZDRAVLJA

Savjetovališni rad s mladima i studentima o odnosima među spolovima, usvajanju odgovornog spolnog ponašanja te uporabi kontracepcije.

PROFESIONALNA ORIJENTACIJA

Informiranje učenika o ograničenju u izboru zanimanja s obzirom na zdravstvenu teškoću, informira učenika o zanimanjima za koje njegova bolest nije kontraindikacija, upućuje učenike na daljnju specijalističku obradu po potrebi. Po pregledu izdaje potvrdu o zdravstvenim sposobnostima za upis u određeni program školovanja ili ako učenik ima teškoće u razvoju i/ili veće zdravstvene teškoće izdaje stručno mišljenje za profesionalnu orijentaciju.

Podijeli na društvenim mrežama

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Promijeni veličinu fonta
Logo ustanove

NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE