Svjetski dan nepušenja 2018.

Svake godine 31. svibnja Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) s partnerima obilježava Svjetski dan nepušenja s naglaskom na zdravstvene i ostale rizike povezane s uporabom duhana, te zagovarajući učinkovite zdravstvene politike s ciljem smanjivanja potrošnje duhana.

U žarištu Svjetskog dana nepušenja za 2018. je tema „Duhan i bolesti srca“. Kampanjom se nastoji podići razina osviještenosti o:
– povezanosti između duhana i srčane bolesti te ostalih kardiovaskularnih bolesti (KVB), uključujući moždani udar, a koji zajedno predstavljaju vodeće uzroke smrtnosti u svijetu;
– ostvarivim akcijama i mjerama koje se poduzimaju kako bi djelovali na ciljne skupine, uključujući vladu i javnost,  u svrhu smanjenja rizika koji nepovoljno utječu na zdravlje srca, a povezani su s duhanom.

Ovogodišnji Svjetski dan nepušenja podudara se s nizom globalno pokrenutih inicijativa i događanja koji imaju za cilj ukazati na širenje duhanske epidemije i njenog javnozdravstvenog učinka, osobito vezano uz činjenicu da uzrokuje smrt i oboljenja milijuna ljudi na globalnoj razini. Ove aktivnosti uključuju inicijative Global Hearts i RESOLVE, koje se provode u cilju smanjivanja broja smrti uzrokovanih KVB-om i poboljšanja liječenja. Navedene inicijative odvijaju se uz potoru SZO-a, a temelje se na zaključcima Sastanka visoke razine o prevenciji i kontroli nezaraznih bolesti, koji je održan 2018. na Trećoj Generalnoj skupštini Ujedinjenih naroda.

Kako duhan ugrožava zdravlje srca ljudi širom svijeta
Svjetski dan nepušenja 2018. fokusira se na utjecaj duhana na kardiovaskularno zdravlje ljudi širom svijeta.
Uporaba duhana predstavlja važan čimbenik rizika za razvoj koronarne bolesti srca, moždanog udara i perifernih vaskularnih bolesti.
Usprkos poznatim štetnim učincima pušenja i dostupnim rješenjima smanjivanja broja povezanih bolesti i smrti, spoznaja o tome da je duhan jedan od vodećih uzroka KVB još je uvijek slabo prepoznata u širim sferama društva.

Činjenice o duhanu, srcu i ostalim kardiovaskularnim bolestima
Kardiovaskularne bolesti odgovorne su za smrt više ljudi nego ijedan drugi uzrok smrti širom svijeta, a uporaba duhana i izloženost duhanskom dimu doprinose približno u 12% svih smrti uzrokovanih bolestima srca. Uporaba duhana je drugi vodeći uzrok KVB-a, odmah nakon povišenog krvnog tlaka.
Globalna epidemija duhana ubije više od 7 milijuna ljudi godišnje, od kojih je približno 900 000 nepušača koji umiru od pasivnog pušenja. Gotovo 80% pušača, kojih je više od milijarde u cijelom svijetu, živi u zemljama s niskim i srednjim dohotkom, u kojima je breme bolesti i smrti povezanih s duhanom među najvećima.
Mjere SZO-a, nazvane MPOWER (Monitor. Protect. Offer. Warn. Enforce. Raise) sukladne su Okvirnoj konvenciji o kontroli duhana (WHO Framework Convention on Tobacco Control, WHO FCTC) i mogu ih koristiti vlade svih zemalja kako bi smanjile potrošnju duhana i zaštitile stanovnike od nezaraznih kroničnih bolesti.

Mjere za suzbijanje uporabe duhana i zaštitu ljudi uključuju:
– Nadziranje uporabe duhana i provedbu politike prevencije.
– Zaštitu ljudi od izloženosti duhanskom dimu omogućavanjem postojanja javnih površina, radnih mjesta i javnog transporta slobodnih od duhana.
– Ponudom pomoći u prestanku pušenja (pokrivanje troškova, šira društvena potpora, uključujući savjetovanje zdravstvenih radnika kao i besplatne nacionalne telefonske linije sa savjetima o prestanku pušenja).
– Upozoravanje o opasnostima od duhana uvođenjem standarda neprivlačnog pakiranja duhana, postojanjem vidljivih upozorenja o zdravstvenim opasnostima na svim pakiranjima duhana ili kroz anti-duhanske kampanje masovnih medija koje bi informirale javnost o štetnostima uporabe duhana i pasivnog pušenja.
– Zabranu oglašavanja duhanskih proizvoda, kao i sponzorstva i promidžbe duhanske industrije.
– Povećanje poreza na duhanske proizvode, čineći ih manje dostupnim.

Ciljevi kampanje ovogodišnjeg Svjetskog dana nepušenja:
– Istaknuti povezanost između uporabe duhanskih proizvoda i srčanih te ostalih kardiovaskularnih oboljenja.
– Povećati osviještenost šire javnosti o utjecaju pušenja duhana i izloženosti duhanskom dimu na zdravlje srčano-žilnog sustava.
– Pružiti priliku javnosti, vladi i ostalim organizacijama da se posvete promicanju zdravlja srca štiteći ljude od uporabe duhanskih proizvoda.
– Ohrabriti sve zemlje da pojačaju napore u implementaciji MPOWER mjera sadržanih u WHO FCTC.

Prijevod teksta s engleskog jezika:
Katja Matešan, prof.
Služba za javno zdravstvo i promicanje zdravlja

Literatura:
1.    http://www.who.int/campaigns/no-tobacco-day/2018/event/en/, pristup 30. 05. 2018.

 

Link na članak ‘Štetni učinci pušenja’

Podijeli na društvenim mrežama

Facebook
Twitter
LinkedIn
Logo ustanove

NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE