Mikrobiološka ambulanta

MIKROBIOLOŠKA AMBULANTA
(NA ADRESI VUKOVARSKA 46)

Radno vrijeme:

Ambulanta za uzimanje uzoraka (npr. uzimanje brisa grla, uretre; vađenje krvi):
radnim danom od 7:00 – 12:00 sati

Zaprimanje donesenih/dostavljenih uzoraka za mikrobiološke pretrage:
radnim danom od 7:00 – 14:30 sati

Nakon završetka pretrage i verifikacije nalaza od strane specijaliste mikrobiologa, nalaz se prenosi u CEZIH (centralni zdravstveni informacijski sustav), te time postaje vidljiv na ekranu ovlaštenom liječniku primarne zdravstvene zaštite koji je uputio pacijenta/icu na pretragu.

Podizanje nalaza osobno na šalteru:
radnim danom od 7:00 – 15:00

Napomena: obavezno ponijeti zdravstvenu iskaznicu.

Kontakti:

Šalter: 021 401 107
Ambulanta: 021 401 170

Zaprimanje uzoraka za mikrobiološku obradu te izdavanje nalaza radi se i u područnim ispostavama Službe za epidemiologiju zaraznih bolesti (Imotski, Sinj, Omiš, Trogir, Jelsa, Supetar, Vis, Vrgorac, Makarska).

U Nastavnom zavodu za javno zdravstvo SDŽ je tradicionalno organiziran široki spektar usluga iz područja mikrobiologije s parasitologijom.

Posebno se izdvajaju sljedeći postupci:
– mikrobiološka obrada i dijagnostika uzoraka pacijenata (izoliraju se, identificiraju,  te se određuje osjetljivost patogenih uzročnika zaraznih bolesti na antibiotike);
– prati se i analizira razvoj otpornosti bakterija
– interpretiraju se dobiveni rezultati
– daju se specijalistička mišljenja
– provodi se kontrola sterilizacije biološkim indikatorima na području SDŽ

Ciljevi podrazumjevaju pružanje vrhunske usluge pacijentima u smislu osiguranja kvalitete rada i usluga iz područja mikrobiologije s parasitologijom, te stalno poboljšavanje kvalitete, što podrazumijeva provjeravanje svih faza rada, redovni nadzor rezultata, otkrivanje i uklanjanje grešaka, unutarnju provjeru reagencija, podloga, postupaka, opreme i
osoblja, primjedbe i preporuke naručitelja usluga, te vanjske provjere dijagnostičke uspješnosti.
Osoblje koje radi u poslovima Službe za kliničku mikrobiologiju NZZJZ SDŽ ima odgovarajuću stručnost i dobro je uvježbano prema postupovniku kojeg propisuju relevantni nacionalni i međunarodni protokoli. Stručnost, osposobljenost i profesionalnost osoblja jamči provođenje dobre laboratorijske prakse s visokom kvalitetom ispitivanja.

Pročitajte detaljne upute o pravilnom  uzimanju uzoraka:

ARHIVA UPUTA:

Popis pretraga

Općenito o uzorcima za mikrobiološke pretrage

Kriteriji za neprihvaćanje uzoraka

Dijagnostika infekcija mokraćnog sustava

– Uzimanje urina za urinokulturu

Dijagnostika infekcija spolnog sustava s molekularnom dijagnostikom

– Obrisak cerviksa – bakteriološki

– Uzorkovanje obriska rodnice – bakteriološki

– Obrisak uretre – bakteriološki

– Test za otkrivanje kroničnog bakterijskog prostatitisa

– Pravilno uzimanje ejakulata za mikrobiološke pretrage

– Pretraga na Mycoplasma genitalium RealTimePCR

– Pretraga na Klamidiju RealTime PCR

– Obrisak cerviksa na HPV HR RealTime PCR

– Obrisak cerviksa na genitalne mikoplazme

– Obrisak uretre na genitalne mikoplazme

– Uzorkovanje obriska rodnice na BHSB (probir trudnica na Streptococcus agalactiae – BHSB)

Dijagnostika infekcija respiratornog sustava

– Uzorkovanje obriska ždrijela kod respiratornih infekcija

– Uzorkovanje obriska nazofarinksa za bakteriološku dijagnostiku pertusisa

– Uzorkovanje ispirka (ili obriska, ili aspirata) nazofarinksa za brzi test na influencu

– Uzorkovanje sputuma (iskašljaja) za bakteriološku dijagnostiku infekcija donjega dišnog sustava

Dijagnostika tuberkuloze

– Uzimanje uzoraka za dijagnostiku tuberkuloze

Dijagnostika infekcija kože, sluznica i rana

Dijagnostika infekcija probavnog sustava

– Uzorkovanje stolice za mikrobiološku pretragu

Dijagnostika gljivičnih infekcija

Dijagnostika parazitarnih infekcija

– Uzorkovanje stolice za mikrobiološku pretragu

Serološka dijagnostika

– Uzorkovanje krvi za serološke pretrage

Podijeli na društvenim mrežama

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Promijeni veličinu fonta
Logo ustanove

NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE