Search

Povijest

Povijest NZJZ SDŽ

Povijest sadašnjeg Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije započinje 1922. godine, kada je dr. Josip Škarić osnovao Bakteriološku stanicu u Splitu. Iste godine dr. Andrija Sfarčić osniva Institut za proučavanje i suzbijanje malarije u Trogiru uz pomoć Rockefellerove zaklade i prof. dr. Petera Mühlensa iz Instituta za proučavanje tropskih bolesti u Hamburgu. Institut u Trogiru 1929. godine mijenja naziv u Higijenski zavod Trogir.

Udruživanjem navedenih matičnih ustanova 01. prosinca 1929. godine nastaje Higijenski zavod Split. Nakon utemeljenja, Higijenski zavod Split objedinjuje cjelokupan rad na proučavanju i suzbijanju svih akutnih i kroničnih zaraznih te socijalno uvjetovanih bolesti na području Primorske banovine s nadležnošću od Nina do Dubrovnika te u livanjskom, duvanjskom i glamočkom kotaru, kao i travničkoj oblasti. U cilju suzbijanja malarije područje odgovornosti Zavoda obuhvaćalo je prostore od Raba i Paga te mostarsku oblast uz primorski dio Zetske banovine.

Godine 1933. Zavod useljava u novu namjensku zgradu na splitskim Gripama, sagrađenu na inicijativu dr. Andrije Štampara sredstvima Rockefellerove donacije, u kojoj i danas djeluje njegov pravni i povijesni sljednik Nastavni zavod za javno zdravstvo. Prelaskom u novi prostor i kadrovski ojačan, Zavod nastavlja sustavnu borbu protiv zaraznih i tropskih bolesti uz velike uspjehe na području suzbijanja malarije u ovom dijelu Europe, što je 1955. godine rezultiralo iskorijenjivanjem autohtone malarije. Zavod nastavlja djelovati i tijekom Drugog svjetskog rata, kao i u poslijeratnom razdoblju, kada prilagođava svoje djelovanje tadašnjim javnozdravstvenim izazovima osnivajući nove medicinske jedinice poput dispanzera, te nadalje provodi higijensko-epidemiološku i socijalno-medicinsku djelatnost u novim uvjetima.

Godine 1961. Higijenski zavod preimenovan je u Zavod za zaštitu zdravlja Split, čija se djelatnost postupno okreće drugačijoj zdravstvenoj problematici poput praćenja kroničnih nezaraznih bolesti, mentalnih oboljenja, ovisnosti i traumatizama te području medicine rada. Od 1964. godine u Zavodu se organizira i provodi, u suradnji sa Školom narodnog zdravlja „Dr. Andrija Štampar“ iz Zagreba, poslijediplomska nastava i specijalizacija liječnika primarne zdravstvene zaštite, te drugi oblici stručnog usavršavanja zdravstvenih djelatnika.

Tijekom 1975. godine Zavod postaje nastavna baza iz preventivnih disciplina za Medicinski studij u Splitu kao dio Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. U Zavodu djeluje i javnozdravstvena biblioteka, jedinstvena takve vrste u Dalmaciji.

Osamdesetih godina prošlog stoljeća epidemiološke i mikrobiološke aktivnosti Zavoda poprimaju nove i suvremenije sadržaje, epidemiologija kroničnih nezaraznih bolesti postaje bitna sastavnica javnozdravstvenog rada, širi se djelatnost zdravstvene ekologije, a područje socijalne medicine, temeljeno na Štamparovim načelima, nastavlja s konceptom razvoja preventivne medicine i javnog zdravstva na našim prostorima.

Povijesnu 1991. godinu Zavod dočekuje u „posebnim uvjetima rada“, provodeći preventivno-medicinsku zaštitu u zoni svoje odgovornosti nad teritorijem, postrojbama HV-a, u smještaju izbjeglica, taborištima prognanika, te kroz različite oblike edukacije. Zavod uz rame političkih promjena u državi mijenja ime i organizaciju te postaje Zavod za javno zdravstvo Županije splitsko-dalmatinske. U razdoblju Domovinskog rata, Zavod je zabilježen kao čuvar ne samo zdravstvenih već i državotvornih stečevina, a njegove djelatnice i djelatnici kao požrtvovni, hrabri i zaslužni sudionici ratnih događanja.

Novo tisućljeće Zavod dočekuje kao respektabilna javnozdravstvena ustanova, okrenuta suvremenoj javnozdravstvenoj problematici, znanstveno-istraživačkom radu i edukaciji. Zavod postaje nastavnom bazom Medicinskog fakultata Sveučilišta u Splitu 01. lipnja 2006. godine te stječe naziv Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije, kojeg nosi i danas.

Ustroj sadašnjeg Nastavnog zavoda sačinjava osam Službi s tristotinjak djelatnika (Služba za epidemiolgiju zaraznih bolesti, Služba za epidemiologiju i prevenciju nezaraznih bolesti, Služba za kliničku mikrobiologiju, Služba za zdravstvenu ekologiju, Služba za školsku i adolescentnu medicinu, Služba za mentalno zdravlje, Služba za javno zdravstvo i promicanje zdravlja i Služba za zajedničke poslove). Djelatnost Nastavnog zavoda razgranata je diljem Splitsko-dalmatinske županije osiguravajući raznovrsnu kvalitetu usluga, ne samo u gradu Splitu, već i u Imotskom, Kaštelima, Makarskoj, Omišu, Sinju, Solinu, Trogiru i Vrgorcu te na otocima Braču, Hvaru i Visu. Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije uspješno se održao i u kontinuitetu razvijao u skladu s promjenama na području javnozdravstvene medicine te se nalazi u samom vrhu nositelja javnozdravstvene misli u Republici Hrvatskoj s ciljem očuvanja i unaprjeđenja zdravlja stanovnika naše Županije, a i šire. Stoga će svojim djelovanjem i nadalje doprinositi dobrobiti svakog pojedinca i zajednice, poštujući tradiciju preventivne medicine kao postojani čuvar zdravlja budućih naraštaja.

Članak uredili:

mr. Ivana Bočina, dr. med., spec. javnog zdravstva,

Josip Bakić, dipl. ing., Katja Matešan prof.

Literatura:

1. Monografija „90 godina u službi zdravlja“. Ur. Stella Fatović-Ferenčić i sur., Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije, Split, 2012.

2. Monografija „60 godina Zavoda za zaštitu zdravlja u Splitu“, Ur. Sivije Ćurin i sur., Biblioteka Zavoda za zaštitu zdravlja Split, Split, 1982. NZJZ SDŽ, 2013. Designed by ThemeKat Powered by Warp Theme Framework

Podijeli na društvenim mrežama

Facebook
Twitter
LinkedIn
Logo ustanove

NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE