Zdravstveni odgoj

Zdravstveni odgoj je aktivnost usmjerena na unapređivanje zdravlja, prevenciju bolesti ili smanjivanje njihovih posljedica kod pojedinca i grupe. U školskoj medicini cilj ove preventivne aktivnosti je  usvajanje znanja o tome koja su ponašanja i navike dobre za zdravlje, kao i razvijanje motivacije za usvajanje takvih navika i ponašanja. Metode zdravstveno-odgojnog rada su stoga raznolike, od predavanja, rasprava, intervjua, radionica, tribina do sudjelovanja u medijskim programima.

Zdravstveni odgoj u sklopu školske medicine je temama usklađen s dobi učenika. Obavezne teme namijenjene učenicima, a predviđene planom i programom mjera zdravstvene zaštite djece i mladih su:

  • „Osobna higijena u očuvanju zdravlja“ u 1. razredu osnovne škole
  • „Značaj pravilne prehrane i njen utjecaj na rast i razvoj“ u 3. razredu osnovne škole
  • „Psihičke i somatske promjene u pubertetu“ u 5. razredu osnovne škole

          „Fiziologija i higijena menstruacije“ (namijenjeno djevojčicama)

  • „Utjecaj spolno prenosivih bolesti na reproduktivno zdravlje“ u 1. razredu srednje škole
  • „Zaštita reproduktivnog zdravlja“ u 2. razredu srednje škole

Osim gore navedenih tema, u dogovoru s učenicima, studentima, roditeljima, nastavnicima, profesorima, stručnim službama škola, obrađuju se i teme koje oni odaberu kao bitne i aktualne, a tiču se zdravlja djece i mladih.

Školski liječnik također sudjeluje u zdravstvenom prosvjećivanju roditelja u sklopu roditeljskih sastanaka, kao i u stručnoj izobrazbi prosvjetnih djelatnika u svrhu unaprjeđivanja rješavanja specifične zdravstvene problematike učenika s akutnim ili kroničnim bolestima.

 

 

Pripremila: dr. med. Andrea Vrdoljak, spec. školske medicine

Podijeli na društvenim mrežama

Facebook
Twitter
LinkedIn
Logo ustanove

NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE