COVID-19 NOTICES

Mobilni timovi za cijepljenje

Za cijepljenje u kući nepokretnih, teško pokretnih i imunokompromitiranih osoba liječnik obiteljske medicine može svog pacijenta prijaviti na mail adresu Doma zdravlja ili Nastavnog zavoda

Learn more

SARS-CoV-2 testing

Online naručivanje na testiranje na SARS-CoV-2 uz uputnicu liječnika PZZ, osim za Split, dostupno je za testiranja u Sinju, Imotskom, Supetru i Makarskoj.

Learn more
Logo ustanove

NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE