Search

01. srpnja 2024. godine – Obavijest Odjela za ispitivanje zraka

Na temelju Ugovora U-24/00068 (Klasa: 024-02/24-01/80; Ur. br. 2181-1-09-3/4-24-1 od 21. lipnja 2024. godine) o praćenju kvalitete zraka između Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije i naručitelja Grada Splita, dana 01. srpnja 2024. godine započela su kontinuirana mjerenja lebdećih čestica PM2,5 i PM10 te metala (As, Cd, Ni i Pb) u PM10 na mjernoj postaji BRDA 1, gradski kotar Brda. Mjerenja ukupne taložne tvari (UTT) i metala (As, Cd, Ni, Pb i Tl) u UTT također se nastavljaju provoditi na tri mjerne lokacije. Mjerenja svih navedenih parametara provodit će se kontinuirano tijekom 12 mjeseci.

Podijeli na društvenim mrežama

Facebook
Twitter
LinkedIn
Logo ustanove

NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE